Conversatie tussen DonK en chuchu

115 Profielboodschappen

Pagina 12 van 12 EersteEerste ... 2101112
 1. Eigenlijk is winst helemaal geen exact begrip, haha. Maar dan gaan we wel erg de diepte in, zoals inderdaad uit jouw voorbeeld over onderhanden projecten blijkt. Ook moet je niet vergeten dat opbrengsten niet hetzelfde zijn als ontvangsten, en kosten niet hetzelfde als uitgaven. En daar wringt vaak al heel erg de schoen bij 'leken'. Ik weet niet of ik zou aanraden degressief af te schrijven; je moet het namelijk wel kunnen dragen (meer afschrijven betekent meer kosten nemen in het begin, en dat moet je begroting of liquiditeit maar net aankunnen).
 2. No problem.

  Je zit bijna goed Die 1,25 miljoen euro p/j zou je inderdaad kunnen zien als zijnde gespaard en eigen geld. Echter vervolgens maak je onjuiste conclusie. Je zegt dat er 0,75 teveel gespaard is en dat het geen extra geld is dat vanaf buitenaf is binnen gelopen. Dat is echter juist wel het geval! Er is namelijk helemaal niet 0,75 miljoen te veel gespaard, er is 0,75 extra van buitenaf binnen gekomen! Het idee van afschrijven is dat je spaart om eenzelfde investering na afloop wederom te kunnen doen. Dus in mijn voorbeeld is er 3,75 miljoen gespaard en kan je dus bij verkoop van 1,25 miljoen weer precies voor 5 miljoen een speler kopen. In geval dat je hem voor 2 miljoen verkoopt, heb je nog steeds 3,75 miljoen gespaard echter door de boekwinst (en extra ontvangst!) heb je dus in totaal 5,75 miljoen om een nieuwe speler te kopen. Natuurlijk werkt het puur qua geld voor spelers niet precies zo (aangezien geld ook elders vandaan kan komen, bv extra CL inkomsten) maar het geld / de winst op een speler komt dus zeker niet van PSV zelf maar wel terdege van buitenaf.

  Je laatste alinea klopt uiteraard: een voetballer heeft een hoger risico op niet functioneren dan een auto. Staat tegenover dat een voetballer een grotere kans heeft om voor een flinke boekwinst verkocht te worden dan bij een auto. Het principe blijft bij beiden hetzelfde: geld reserveren / sparen / afschrijven om na volledige afschrijving eenzelfde investering opnieuw te kunnen doen.
 3. Ze gooien het niet op één hoop, ze laten in de jaarrekening slechts het totaal zien anders krijg je ook zo'n grote jaarrekening Het is eigenlijk heel simpel: stel je koopt een speler voor 5 miljoen euro met een vierjarig contract. De boeking bij aankoop is dan debet investering (aankoop / vergoedingssom speler) en credit bank of schuld (je banksaldo wordt lager).

  Er staat op dat moment 5 miljoen euro 'op de balans'. Vervolgens schrijf je ieder jaar 1,25 miljoen euro af. Aangezien voetbalclubs begrotingen maken per jaar die optellen tot € 0 euro (omzet -/- kosten = € 0) nemen ze dus ook echt 1,25 miljoen per jaar als kosten die ze niet uit kunnen geven. Na 3 jaar staat er op de balans 5 - 3*1,25 = precies 1,25 miljoen. Je hebt in die jaren dus 3,75 miljoen euro als kosten genomen die geen uitgaven zijn. Als je de speler in kwestie dan verkoopt voor 2 miljoen euro heb je dus 0,75 miljoen euro winst op zijn boekwaarde. Dat is niet alleen een boekhoudkundig 'trucje' maar ook echt extra geld dat je kan uitgeven, juist bij een voetbalclub omdat de begrotingen zijn afgesloten en doorgerekend naar € 0 resultaat.

  Over je shoarma voorbeeld: die auto is dus waardetoevoegend voor die zaak, echter precies zoals een voetballer waardetoevoegend is voor een club. Dat hoeft hij niet te zijn als hij vaak slecht speelt, maar dat hoeft een auto ook niet te zijn als hij vaak bij de garage staat.... het is dus exact hetzelfde.
 4. Het is dat ik nog even terugkom op je profiel om te benadrukken dat ik ook niet vind dat PSV goed (financieel) beleid voert, en daardoor je reactie ziet: die heb je op je eigen profiel geplaatst ipv die van mij

  In de jaarrekening zullen ze dat niet per speler uitsplitsen nee. Als het goed is heb je vergoedingssommen (die de balans op gaan, en dus geen invloed hebben op resultaat) en de afschrijving ieder jaar daarop (die zowel de balans laten dalen, als dat je ze als kosten ziet). Dan heb je als laatste nog iets in de trant van resultaat op vergoedingssommen en dat is dus het ontvangen bedrag bij verkoop -/- de waarde op de balans (dus aankoop -/- afschrijving door de jaren heen).

  Dat Sulejmani nu weg is scheelt dus wel degelijk, want je post afschrijvingskosten daalt flink. Dat betekent dat dat gedeelte nu ergens anders voor gebruikt kan worden in je begroting, aangezien ze die opstellen naar € 0 en er nu simpelweg kosten verdwijnen.
 5. Eigenlijk niet, ten minste niet in 'lekentaal' als ik het zo mag zeggen. In de jaarrekening van bv Ajax kun je ook al veel terugvinden. Overigens nemen veel clubs een transferuitgave direct als kosten en verkoop als omzet en zetten ze de spelers überhaupt niet op de balans, maar dat is niet echt houdbaar meer als je een wat grotere club bent en de bedragen veel hoger worden.
Profielboodschappen 111 t/m 115 van 115
Pagina 12 van 12 EersteEerste ... 2101112